________________

Colegiul 
National
Ionita 
Asan

 HomeProfesoriEleviForumContact

 

1. DESPRE INSTITUȚIE

1.1. Legislație privind organizarea și funcționarea instituției  – Legea educației naționale nr.1/2011 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/125150

1.2. Conducerea Colegiului Naţional ,,Ioniţă Asan"

Director – profesor Titu VΞRBAN

Director adjunct – profesor  Ines CRISTEA

1.3. Organizare
1.3.1. Regulament de organizare și funcționare  – Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de ξnvăţămβnt preuniversitar http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/164557

1.3.2. Organigrama Colegiului Naţional ,,Ioniţă Asan"

1.3.3. Lista și datele de contact ale instituțiilor conexe Colegiului Naţional ,,Ioniţă Asan"

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațional㠖 http://cjraeolt.ro/

Slatina, județul Olt, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 8B, cod poștal 230015

tel: 0349.805.855; fax: 0349.805.856

e-mail: pcslatina@gmail.com

Clubul Copiilor „Marius Bunescu” Caracal – http://scoli.didactic.ro/clubul_copiilor_si_elevilor_marius_bunescu_caracal

Caracal, județul Olt, str. Piața Victoriei nr.19

tel: 0249.512.242; fax: 0249.512.242

e-mail: d_v_dan@yahoo.com

Clubul Sportiv Școlar Caracal – http://csscaracal.ro/

Caracal, județul Olt, str. Aleea Bibian nr.3

tel/fax: 0249.511.934

e-mail: css.caracal@yahoo.com

1.3.4. Carieră 

1.4. Programe și strategii

1.5. Rapoarte și studii

1.5.1. Rapoarte

2. INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

2.1. Solicitarea informațiilor de interes public

·         Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

·         H.G. 123/2002 – http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

·         Legea reutilizării informațiilor din instituțiile publice – http://ogp.gov.ro/wp-content/uploads/2013/08/LEGE-109.pdf

2.1.1. Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor ξn baza Legii 544/2001 și datele de contact

 

 

 

2.1.2. Formular pentru solicitare ξn baza Legii nr. 544/2001

– Anexa 2 –  Model de solicitare Legea nr. 544 din 2001 – .doc

– Anexa 2 –  Model de solicitare Legea nr. 544 din 2001 – .pdf

2.1.3. Modalitatea de contestare a deciziei și formulare pentru reclamații administrative

– Anexa 3 – Model de reclamație administrativă I – raspuns negativ – .doc

– Anexa 3 – Model de reclamație administrativă I – raspuns negativ – .pdf

– Anexa 4 – Model de reclamație administrativă II – nu s-a raspuns in termen – .doc

– Anexa 4 – Model de reclamație administrativă II – nu s-a raspuns in termen – .pdf

2.1.4. Lista cu documentele de interes public și lista cu documentele produse/gestionate de instituție

2.1.5. Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001

–Raport anual privind accesul la informare – 2013

–Raport anual privind accesul la informare – 2014

–Raport anual privind accesul la informare – 2015

2.2. Buletinul informativ al informațiilor de interes public

2.3. Buget

2.3.1. Bugetul din toate sursele de finanțare – 

2.3.2. Situația plăților – execuția bugetar㠖 

2.3.3. Situația drepturilor salariale – 

2.4. Bilanțuri contabile – 

2.5. Achiziții publice

2.5.1. Programul anual al achizițiilor publice – 

2.5.2. Centralizatorul achizițiilor publice

2.5.3. Contractele de achiziție publică

2.6. Declarații de avere și de interese ale personalului instituției

Director,  profesor Titu VΞRBAN - Declarație de avere ; Declarație de interese

Director adjunct, profesor  Ines CRISTEA - Declarație de avere ; Declarație de interese

2.7. Modele de cereri/formulare tipizate

3. CONTACT

3.1. Datele de contact ale Colegiului Naţional ,,Ioniţă Asan"

Caracal, județul Olt, str. Bld. Nicolae Titulescu  nr. 39,  cod poștal 235200

E-mail: cniasan2004@yahoo.com

 Tel/Fax:   +40 (0)249 515260

http://www.cniasan.ro; http://www.ionita-asan.ro

3.2. Relații cu presa: persoană desemnată, date de contact

3.3. Programul de funcționare al instituției – 08.00 – 20.00, de luni pβnă vineri

3.4. Programul de audiențe

3.5. Adresa electronică pentru transmiterea petițiilor: cniasan2004@yahoo.com

4. TRANSPARENȚA VENITURILOR SALARIALE